GÖRÜŞ | Andre Vlok: Toplumsal medyadaki manipülasyon ve çarpıtma çatışmamızı körüklüyor


Sık sık kendimize, çatışma meselelerinde gerçekleri mantıklı bir halde değerlendirmeyi ve iyi düşünülmüş süreçleri kullandığımızı söyleriz. André Vlok durumun bu şekilde olmadığını yazıyor ve çatışmalarımız üstünde ne kadar kontrolümüz bulunduğunu inceliyor..


Öyleyse data, savaşları ortadan kaldırmada destek olacaksa, kendimizin bilgisi olmalıdır.

– Anatol Rappoport

Çatışmalarımızda, işimizde, güvenimizde, ilişkilerimizde, finansal ve ekonomik meselelerimizde en mühim kararlarımızın hepsinin dikkatli ve bilge bir düşünceye dayandırıldığı, kendimizi rasyonel varlıklar olarak düşünmeyi severiz. Bilhassa çatışmalarımız, gerçeklerin mantıklı bir halde değerlendirilmesine dayanır ve kararlarımız ve yanıtlarımız çoğu zaman zekice ve mantıklı fikir süreçlerinin örnekleridir. Ya da kendimize o şekilde söylüyoruz.

Bununla beraber, rasyonel fikir süreçlerimiz, çatışmalarımızda oldukça daha azca rol oynar ve değişik bir halde, kabul etmeye alışık olabileceğimiz ve rahat olabileceğimiz şeylerden farklıdır.

Çatışmada beynin görevi

Bu yeni anlayışları ve bunların neticelerini tam olarak kavramak için, bu alanlarda kullanılan birkaç temel terim ve terimi anlamamız gerekiyor.

Başlangıçta, insanların ve grupların bilgiyi iyi mi aldıkları, değerlendirdikleri ve işledikleri, bu değerlendirmeye iyi mi tepki verdikleri, bu süreçler ve kararlar üstündeki denetim ve anlayış düzeyleri, şüpheleri, korkular ve değerler ve bu farklılıkların biyolojik, toplumsal ve kültürel dinamiklerden oldukça fazla etkilendiğidir.

Bu eğilimler ve kabiliyetler, fMRI, EEG ve EDA benzer biçimde yeni teknolojiler yardımıyla oldukça detaylı ve derinlemesine öğrendiğimiz benzer biçimde, beyindeki iki ana alandan (çatışmayla ilgili olarak) mühim seviyede etkilenir: amigdala ve prefrontal korteks.

Amigdala, beynimizin duyularımız, anılarımız ve duygularımızla ilgilenen kısmıyken, prefrontal korteks rasyonel, bilgili süreçlerimizle ilgilenir. Beynin bu iki alanı karmaşık bir halde birbirine bağlıdır ve birbirlerini mecburi olarak değişik derecelerde etkilerler. Bir durumun dinamiklerine bağlı olarak, bu iki alandan biri çoğu zaman çatışmalarımızda baskın bir rol oynar.

Uzak atalarımıza hayatta kalma savaşlarında iyi hizmet etmiş olabilecek evrimsel özelliklerin (saldırganlık, şüpheli tabiat, grup içi korumacılık benzer biçimde) artık çağıl yaşam ve sulh içinde bir arada yaşama ihtiyacı için uygun olmadığını fark ettik. oldukça kültürlü topluluk.

Bireysel ve grup biyolojik özelliklerimizin, genlerimizin, hormonlarımızın, evrimsel mekanizmalarımızın ve öteki faktörlerin çatışmalarımızda oynadığı tehlikeli sonuç görevi incelemek, alçakgönüllü bir egzersiz olabilir.

Bu araştırmalar, bazılarımızın aslen çatışmadan, korku yaratmaktan ve yaymaktan keyif aldığını gösteriyor. Bu fertleri ve grupları sulh inşasına iyi mi yönetir, etkisiz hale getirir yada dahil ederiz?

Rasyonel fikir süreçlerini atlamak

Bazı çatışmalar, bilhassa toplumsal medya platformlarını içeren çağıl olanlar, aslen daha içgüdüsel (ve görünüşte ödüllendirici) duygusal beyin süreçlerini kullanarak rasyonel fikir süreçlerimizi atlar.

Bu araştırmadan, ortaklık yapmak suretiyle evrimleştiğimizi görebiliriz, sadece çoğu zaman bir tek grubumuzla ve onun yararına (her iyi mi tanımlanırsa tanımlansın). Beynin bir “biz”, korumuş olan, ilinti ve anlam veren bir kabile yaratmasının evrimsel yararları, çağıl toplumlarda da beraber yaşadığımız bir “onlar”, bir “yabancı” yaratır.

Oksitosin hormonu (seviyeleri manipüle edilebilir), korku ve kaygı düzeylerinde, başkalarına güvenmede, cömertlikte, grup dışı reddedilmelerde ve şefkatte büyük rol oynar. Ayna nöronların aktiviteleri ve oksitosin seviyeleri, insanlıktan çıkaran duyguları ve kararları etkileyebilir.

OKUYUN | GÖRÜŞ: Andre Vlok – Bağlantı iyi mi çatışmaya niçin olur?

Süreçlerdeki, yapılardaki, toplu hatıralardaki ve sonuçlardaki adaletsizlik algıları, aslen bir tür acı olarak deneyimlenebilir ve beynimizin aynı kısımları fizyolojik acıyı kaydetmeye dahil olur.

Liderlerimizi büyük seviyede duygusal nedenlerle seçiyoruz. Boyut, ses tonu, enerji seviyeleri, sözel olmayan ipuçları ve algılanan yeterlilik benzer biçimde fizyolojik faktörler, kararlarımızda hâlâ baskın bir rol oynamaktadır.

Araştırmalar, nörobiyolojik yapımızın, bundan faydalanırsak, önyargı ve adaletsizliği iyi mi haklı çıkarabileceğini gösteriyor.

Hâlâ grup içi ihanet ve ihtilaf algılarından korkuyor ve bunlara tepki gösteriyoruz. Bu, kültürler içinde farklılık gösterir ve çoğu zaman açık kanıtları geçersiz kılar.

Dünya çapındaki araştırmalar, hâlâ çoğunlukla işlemci liderlere haiz olduğumuzu, buna rağmen dönüşümcü liderlere umutsuzca ihtiyacımız bulunduğunu ve buna duygusal tepki verme ve manipülasyona karşı son aşama savunmasız olma eğilimlerimizden kaynaklandığını gösteriyor.

Toplumsal medya – çağıl kukla gösterisi

Biyo-eğilimlerimizin iyi mi manipüle edildiğine, bu manipülasyonlarla başa çıkmak için ne kadar donanımlı olduğumuza ve bu sürecin çağıl çatışmalarımızı ve savaşlarımızı iyi mi etkilediğine dair en rahatsız edici yeni sinirbilimsel kanıtları toplumsal medya platformlarının her yerde bulunan gerçekliğinde görüyoruz.

OKUYUN | Andre Vlok: Çatışmalarımızda insanlıktan çıkarıyoruz ve haysiyeti ortadan kaldırıyoruz

Tutarlı bir takım araştırma, toplumsal medyada bulduğumuz beğenilerin, takiplerin ve grup içi üyeliğin tamamen aynı etkiye haiz bulunduğunu ve uyuşturucu ve alkol kullanımında bulduğumuz benzer biçimde beynin aynı alanlarını içerdiğini gösteriyor. Başarı göstermiş kumar oynamaktan ve hatta spor etkinliklerini izlemekten alın. Toplumsal medya, belirli davranışlar için bir ödül olarak bizlere dopamin vuruşlarımızı vermek suretiyle bilgili olarak tasarlanmıştır ve bir çok bağımlılık durumunda yer edinen dört dopamin ödül yolundan üçünde yer alır.

ABD seçimlerinde, Kovid pandemisinde, Ukrayna harbinde, devletimizin ele geçirme anlaşmazlıklarında vb. grafiksel olarak gördüğümüz benzer biçimde, bu teknoloji bir tek gerçekliğimizi etkilemek için değil, onu hakkaten yaratmak için de kullanılıyor.

Çatışmalarımız üstünde kontrolümüz var mı?

Araştırmalar ve çağıl olay emek harcamaları, kendi biyolojik gerçeklerimizden iyi mi etkilendiğimizi, hormonların, genetiklerin, evrimsel özelliklerin ve kendi beyin yapılarımızın kararlarımızda ve değerlendirmelerimizde iyi mi büyük, çoğu zaman kabul edilmeyen roller oynadığını ve bunun gerçeklerimizi iyi mi şekillendirdiğini gösteriyor. bizim çatışmalarımız. O vakit, bu süreçler ve sonuçlar üstünde minimum kontrole haiz olduğumuzu düşünerek, çatışma karar verme ve sulh inşası çabalarımıza umutsuzluk yada yazgıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak kolaydır.

Bu yanlış bir yaklaşımdır ve çağıl toplumlar, bu çatışmalar üstündeki kontrolümüzü daha iyi idrak etmek için hızla uyum sağlamamıza gereksinim duyacaklar.

Uygulanan sinirbilimsel çatışma bilgisi

Bu araştırma, geleneksel olarak çatışmayı ve çözümünü iyi mi gördüğümüz mevzusunda büyük değişimler getiriyor. Belirli eylemlere ve davranışlara yatkın olduğumuzu, buna mukadder olmadığımızı hatırlarsak, kendimize, çatışmalarımızın kontrolünün büyük seviyede bizde bulunduğunu hatırlatırız.

  • Bu “yalnızca gerçekler” argümanlarına dikkat edin

Gördüğümüz benzer biçimde, kimlik ve kıymet temelli çatışmalar, yalnızca gerçeklere dayalı argümanlardan değişik yollarda ilerler ve rakibimizi bir gerçekler yağmuru ile köşeye sıkıştırmak, pekala ters tesir yapabilir ve daha çok kutuplaşmaya niçin olabilir.

  • Öfkenin, saldırganlığın ve fena davranışların çoğu zaman korkudan kaynaklandığını kendinize hatırlatın.

Bu, bu tür davranışları mazur göstermez, sadece daha azca kişisel hale getirir.

  • İnsanların söylediklerine hakkaten inandıklarını kabul edin – bu size ne kadar mantıksız gelse de

Size ne kadar temelsiz görünse de, bu ifadelerin bazılarına fena niyet yada bilgisizlik atfetmeyi bırakın.

  • Geleneksel ihtilaf çözüm mekanizmalarının güncellenmesi gerekecek

Tim Hicks ve ötekiler tarafınca meydana getirilen emek harcamalar, insanların varsayılan sinirsel dinamiklerini daha iyi idrak etmek ve kullanmak için arabuluculuk benzer biçimde çatışma çözme araçlarının bu çalışmalarla uyumlu hale getirilmesi icap ettiğini gösteriyor. Onlara maksimum düzeyde destek olacaksak, insanların çatışmalar esnasında bilgiyi iyi mi değerlendirdiğini ve işlediğini idrak etmek önemlidir.

  • Sulh inşası süreçlerine ve yapılarına daha çok bayanı etken olarak dahil edin

Bu, politik olarak doğru bir uyanıklık değil, tartışılan mevcut araştırma tarafınca ortaya konan rahat bir gerçektir. Bayanlar çoğu zaman nörolojik kabiliyetlerinde ve süreçlerinde ölçülebilir farklılıklara haizdir ve çatışma çözümünde çoğu zaman noksan olan bir özellik olan şefkati artan ve becerikli bir halde kullanırlar. Internasyonal araştırmalar ek olarak, bayanların iştirakı olmadan sulh anlaşmalarının başarısız olma olasılığının %64 daha çok bulunduğunu gösteriyor.

  • Etken olarak yapıcı bir halde yola çıkmak ve geçmişle uğraşmak

İnsanların tarihe değişik merceklerden bakmış olduğu gözlemlenen gerçeği, bu gerçekliğin bazı yanlarını paylaşan ortak bir tarihin, çatışma halindeki gruplar için oldukça yararlı olduğu gerçeğini azaltmaz. Nörolojik süreçlerimiz, mevcut neticeleri olan gerçek yada algılanan geçmiş adaletsizlikler olduğunda, şimdiki zamanda çatışmalarla başa çıkmak için savaşım edebilir.

  • Hem bireysel hem de toplumsal değişimin mümkün olduğu mevzusunda hem sözde hem de eylemde oldukça net olun.

Çatışma çalışmalarımızda, ne kadar azca olursa olsun, bu minik zaferleri göstermemiz gerekiyor, insanları anlamalı ve onlara esin vermeliyiz ki, çatışmada daha iyi olsak bile, her seferinde bir söyleşi, bir sokak, bunun mümkün bulunduğunu ve bunun mümkün bulunduğunu. lüzumlu.

Sinirbilim bizlere, ara sıra rahatsız edici bir halde, çatışmalar esnasında fikir ve karar verme süreçlerimizin iyi mi çalıştığını, manipülasyon ve çarpıtmalara karşı ne kadar savunmasız olduğumuzu ve bu yeni bilgiyi yeni ve eski çatışma zorluklarımızı karşılamak için iyi mi kullanabileceğimizi gösteriyor.

– Andre Vlok, Port Elizabeth’te yerleşik bir müzakereci, çatışma ve istihdam anlaşmazlığı uzmanıdır.

Opinions Weekly’i almak için, buradan haber bültenine kaydolun.


* Köşe yazarına yanıt vermek ister misiniz? Mektubunuzu yada makalenizi [email protected] adresine gönderin. adınız ve kasaba yada il ile. Ek olarak bir profil resmi de gönderebilirsiniz. Okurlarımızın gönderilerinde çeşitli ses ve görüşleri teşvik ediyoruz ve alınan herhangi bir gönderiyi yada tüm gönderileri yayınlamama hakkını saklı tutuyoruz.

Mesuliyet Reddi: News24, ifade özgürlüğünü ve değişik görüşlerin ifade edilmesini teşvik eder. News24’te gösterilen köşe yazarlarının görüşleri bundan dolayı kendilerine aittir ve News24’ün görüşlerini yansıtmayabilir.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket