Kiracılar aman dikkat! Kimse bilmiyor ama bu paraları geri alabilirsiniz

Yargıtay’dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren eleştiri izahat geldi. Yargıtay sonucu ile yüzde 25’in üstündeki zam farklarını geri almanın yolu açıldı. İşte o karara yönelik detaylar…

Abone ol

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren mühim karar geldi. Kira fiyatlarındaki artış sonrası yeni düzenleme ile beraber kiralara bir yıl süresince yalnız yüzde 25 yükseliş tanındı. Bununla birlikte yüzde 25 sınırına uymayanlar için geri alma yolu açıldı.

Yargıtay’ın 2021’de verdiği bir sonucuna atıf yapılarak, konut kiraları için getirilen yüzde 25’lik artış sınırlamasını aşan oranda ödeme meydana getiren kiracıların yaptıkları fazla ödemelerin iadesini talep edebilecekleri yönündeki yorumu değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Yeniocak, bu emsal kararın kiracıların lehine bulunduğunu belirtti.

Ümit Yeniocak, habere mevzu olan Yargıtay kararının, kiracısı tacir olan bir iş yeri kirasıyla ilgili bulunduğunu ve kiracının kirasını yatırırken dava hakkını saklı tutarak ödeme yaptığını belirterek, kararda, ‘7161 sayılı kanunun 59. maddesi ile 6217 sayılı kanunun geçici 2. maddesinde, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık averajlara nazaran değişiklik oranının esas alınacağına ilişkin hükmün, akdedilmiş öteki kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacağı açıkça belirtilmiş olup, kanunun gösterim tarihinden itibaren derhal uygulanması gerekeceğinden, bu itibarla, ilk aşama mahkemesince kira bedelinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık averajlara nazaran değişiklik oranının esas alınarak belirlenen kira bedeli üstünden, davacının istirdadını istediği alacağın hesaplanarak karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır’ denildiğini kaydetti.

Yeniocak, her ne kadar Yargıtay Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada bu kararın yüzde 25’lik artış kuralıyla bağlantısı olmadığını belirtmiş olsa da hukuksal açıdan bağlantının kolaylıkla kurulabileceğine işaret etti. Yeniocak’a nazaran, bahsi geçen sonucunda Yargıtay; 2019’da getirilen TÜFE sınırlamasının, mevcut sözleşmelere de derhal uygulanması icap ettiğini ve kiracının, bu artış oranını aşan miktardaki kira ödemelerinin iadesini talep edebileceğini söylüyor. Yeniocak, bu yönüyle kararın, yüzde 25’lik artış sınırlaması bakımından da emsal teşkil edebileceğinin altını çizdi.

Fazla kira bedelinin iadesinin talep edilebilir

Yeniocak, “Bu kararın özünde yatan sebep, kanunun emredici kuralına aykırı şekilde meydana getirilen kira artış anlaşmasının Yargıtay tarafınca geçerli olarak kabul edilmemesidir” dedi. Yeniocak, “Yüzde 25’lik artış sınırlamasının kiracı ile meydana getirilen antak kalma sonucunda aşılması hâlinde, meydana getirilen bu antak kalma da pekâlâ kamu düzenini ilgilendiren emredici bir kurala aykırılık sebebiyle geçersizdir (kati hükümsüzdür)” diye konuştu. Yeniocak, böylece geçersiz bir anlaşmaya dayalı olarak verilen fazla kira bedelinin iadesinin talep edilebileceğini söylemiş oldu.

Bazı hallerde ise, geçersizliği (kati hükümsüzlüğü) ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebileceğini de kaydeden Yeniocak bu durumda, somut uyuşmazlığın koşullarına nazaran bu tespiti hâkimin yapabileceğini belirtti. Yeniocak, “Sadece bilhassa konut kiracıları bakımından koruma amacıyla getirilmiş bir artış sınırlamasının uygulamasında kiracının fazladan ödediği paranın iadesini talep etmesi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Aksi hâlde, artış sınırlamalarının anlamı kalmaz” değerlendirmesini yapmış oldu.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket casibom