Toplumsal Medya Sıkıdüzen Yasası Hala Bir Tehdit


Ne oluyor

Yargıtay, Feysbuk ve Twitter şeklinde büyük toplumsal medya platformlarının platformlarındaki bakış açılarını “sansürlemesini” yasaklayacak bir Teksas yasasının yürürlüğe girmesini geçici olarak engelledi.

niçin mühim

Yasa sonunda yürürlüğe girerse, toplumsal medya şirketlerini gönderileri denetleme yöntemlerini değiştirmeye zorlayacak ve bu da bu platformlardaki yanlış bilgilendirme, nefret söylemi ve öteki nahoş içeriklerle ilgili sorunları daha da kötüleştirecektir.

Sıradaki ne

Bir federal temyiz mahkemesi, Teksas yasasına meydana getirilen tüm itirazı duyacak. Sadece davanın, yargıçlardan bireylerin ve büyük toplumsal medya şirketlerinin İlk Değişim haklarını dengelemelerinin isteneceği Yüksek Mahkeme’de neticelenmesi olası.

Toplumsal medya devleri, platformlarındaki içinde ne olduğu denetleme kabiliyetlerini kısıtlayacak bir Teksas yasasının yürürlüğe girmesini durdurmak için bu haftanın başlarında mühim bir zafer kazanmış olabilir. Sadece cenk bitmedi ve Feysbuk, Google ve Twitter şeklinde firmalar için problem yaratabilir.

Salı günü, Yüksek Mahkeme, büyük toplumsal medya şirketlerinin kullanıcıları yada siyasal görüşlere dayalı gönderileri engellemesini yasaklayan bir Teksas yasasını geçici olarak engelledi. Mahkemenin 5-4 sonucu, bir alt mahkemede anayasal bir itiraz sürerken yasayı şimdilik askıya alıyor.

Mahkemenin sonucu web şirketleri için büyük bir kazanç olsa da, 5-4’lük dar bir karar ve üç tutucu yargıcın yazılı muhalefeti, davanın esasına ilişkin bir kararın Teksas yasası lehine olabileceğini gösteriyor.

Mahkemenin Teksas yasasını geçici olarak engelleme sonucu, Kurultay’deki ve ülke genelindeki devlet dairelerindeki politikacıların Feysbuk ve Twitter şeklinde toplumsal medya devlerini düzenlemeye çalışmasıyla geldi. Son yıllarda, toplumsal medya siteleri, bunlarla ilgili dezenformasyon da dahil olmak suretiyle bir takım rahatsız edici içerikle savaşım etti. koronavirüs aşıları, ABD başkanlık seçimlerinin sonucu ve ABD Başkentine meydana getirilen ölümcül hücum. Ek olarak, Feysbuk şeklinde platformların, etkileşimi çoğaltmak için kullanıcılara bilerek zararı olan ve bölücü içerik sunduğuna dair iddialarla karşı karşıya kaldılar.

Cumhuriyetçiler, Silikon Vadisi güç merkezlerinin tutucu görüşlere karşı önyargılı oldukları ve liberal politikacılara izin verirken eski Başkan Donald Trump şeklinde muhafazakarları sansürlemeye çalışmış oldukları algısı sebebiyle geniş çapta düzeltim çağrısında bulundular. Demokratlar reformların lüzumlu olduğu mevzusunda hemfikirler, sadece toplumsal medya şirketlerinin platformlarını yumuşatmak için nefret söylemini ve yanlış bilgiyi kaldırmak yada sınırlamak şeklinde daha fazlasını yapması icap ettiğini savunarak problemi değişik görüyorlar.

Teknoloji şirketlerinin platformlarındaki içerikten iyi mi yada iyi mi görevli tutulacağı mevzusundaki tartışmaların bir çok, federal bir yasadaki 25 senelik bir hükme odaklandı. İletişim Ahlakı Yasası’nın 230. Kısmı, toplumsal medya şirketlerini, kullanıcılarının yayınladığı içerikle ilgili davalardan ve içinde ne olduğu iyi mi denetleyeceklerinden görevli olmaktan korur. Kurultay birçok oturum yapmış ve Bölüm 230’u değiştirebilmek için düzinelerce yasa tasarısı sunulmuş olsa da, federal düzeyde hiçbir şey geçmedi.

Bu, Teksas ve Florida şeklinde eyaletlerin algılanan sorunlarla başa çıkmak için kendi yasalarını çıkarmasına yol açtı. Ve ABD Yüksek Mahkemesi’ndeki bu son gelişmelerle beraber daha çok eyalet benzer adımlar atabilir.

İşte Yargıtay kararının toplumsal medya şirketleri için anlamı, ileriye dönük içerik denetleme uygulamaları ve bunların sizi iyi mi etkilediği.

Geçen hafta ABD Yüksek Mahkemesi’nde ne oldu?

Yüksek Mahkeme, bir Teksas yasasının yürürlüğe girmesini önlemek için teknoloji piyasasından acil bir konaklama talebi verme mevzusunda 5-4 sonucunda karar verdi. Bu karar, bir Teksas bölge mahkemesinden daha önceki bir ihtiyati tedbiri kaldıran 5. Dönem kararını bozdu. Bölge mahkemesi, davanın esası ve anayasaya uygunluğu mevzusunda hemen hemen karar vermedi.

Bunun anlamı, dava temyiz mahkemelerinden geçerken yasanın yürürlüğe girmeyeceğidir.

Teksas yasası ne yapardı?

HB 20 olarak malum Teksas yasası, Teksas eyaletinin ve bireysel Teksaslıların, toplumsal medyadaki görüşlerini yasaklayarak, engelleyerek, gönderilerini kaldırarak, gönderilerinin önceliğini düşürerek yada kendilerine karşı ayrımcılık yaparak “sansürlemeleri” durumunda şirketleri dava etmelerine izin verecek. toplumsal medyadaki gönderiler.

Yasa ek olarak, toplumsal medya şirketlerinin içinde ne olduğu iyi mi denetlediklerini ve arama, sıralama yada öteki algoritmaları iyi mi kullandıklarını kamuya açıklamasını koşul koşuyor.

Yasa, yalnızca Feysbuk, Twitter, Google’ın YouTube’u, Snap ve TikTok şeklinde şirketleri içeren 50 milyon yada daha çok kullanıcıya haiz toplumsal medya şirketleri için geçerlidir.

Bu davanın önemi nedir?

Teksas yasası, toplumsal medya şirketlerinin emek harcama şeklini büyük seviyede değiştirebilir. Yasa, bu şirketlerin platformlarını denetleme şeklini ve hizmet şartlarını ihlal eden nefret söylemini, dezenformasyonu yada öteki içerikleri ayıklama şeklini kısıtlayacaktır.

NAACP ve LGBTQ insanlarını temsil eden grupları içeren teknoloji endüstrisi ve destekçileri, yasanın Feysbuk, Twitter ve YouTube şeklinde platformlarda siyasal “bakış açıları” olarak kabul edilebilecek şiddetli ve aşırılık yanlısı bir söylem seline yol açabileceği mevzusunda uyardılar. .

Toplumsal medya platformları, Teksas yasasının Birinci Değişim kapsamında ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini korumak için çaba sarfediyor. Devlet kurumları değil hususi firmalar olduklarından, web sitelerinde ve platformlarında hangi içeriğin dağıtıldığını denetim etme hakları bulunduğunu savunuyorlar.

Dilekçeyi veren Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği başkanı Matthew Schruers, “Bir mahkeme Teksas’ın fena tasarlanmış tüzüğünün yansımalarını tam olarak değerlendirene kadar Birinci Değişim haklarına yönelik bu saldırının durdurulması mevzusunda cesaretlendirildik” dedi. Beyan. CCIA’nın üyeleri içinde Feysbuk, Twitter ve Google bulunmaktadır.

Sadece Texas AG, geniş erişimleri sebebiyle, toplumsal medya devlerinin, “ortak operatör” telefon ağları şeklinde, ortak bir alan işleten yarı devlet kurumları bulunduğunu korumak için çaba sarfediyor. Bu yüzden, platformlarında tüm bakış açılarına sansürsüz izin vermeleri istenmelidir.

Şirketlerin hakikaten İlk Değişim hakları var mı?

Kısa yanıt evet. Fakat konuşma olarak kabul edilen nedir? Ve bireysel vatandaşların haklarını dengelerken bu korumalar ne seviyede geçerlidir? Bunlar, mahkemelerin şu anda boğuştuğu sorulardan bazıları.

Toplumsal medya şirketleri, içerik denetlemelerinin ve gönderileri sıralamak için kullanılan algoritmaların, ABD Anayasası kapsamında hükümet müdahalesinden korunan bir ifade biçimi bulunduğunu korumak için çaba sarfediyor. Devletler, platformların kendilerinin o denli büyük ve kuvvetli bulunduğunu ve bireylerin özgür konuşma haklarına müdahale ettiklerini iddia ediyor. Mahkemeler, bu hakların dengelenmesinde çizginin nereye çekilmesi gerektiğine karar vermek zorunda duracak.

Hangi Yüksek Mahkeme Yargıçları, durdurma lehinde ve aleyhinde oy kullandı?

Baş Yargıç John Roberts, Yargıç Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Brett Kavanaugh ve Amy Coney Barrett ile beraber kalış izni verdi. Sadece çoğunluk davayla ilgili yazılı bir görüş bildirmedi, bundan dolayı bu sonucu neye dayanarak aldıkları net değil.

Yargıç Samuel Alito, Yargıçlar Clarence Thomas ve Neil Gorsuch’un katılmış olduğu bir karşıcılık yazdı. Yargıç Elena Kagan da karşı çıktı, sadece Alito’nun muhalefetine katılmadı ve kendi gerekçesini açıklamadı.

Görünüşe nazaran bu, teknoloji şirketleri için açık bir zaferdi. Bu firmalar için ileriye dönük niçin kaygı olsun ki?

Toplumsal medya şirketlerinin endişelenmesi için birkaç niçin var. Birincisi, çoğunluktaki üç tutucu – Roberts, Kavanagh ve Coney-Barrett – kalış kararının arkasında herhangi bir gerekçe sunmadı. Uzmanlar, bunun, davanın federal temyiz sürecinde ilerlemeye devam etmesi durumunda, yargıçların anayasal itirazın esasını dinlemeyi tercih edebileceği anlamına gelebileceğini öne sürüyorlar.

Endişenin ikinci sebebi, muhalif olan üç tutucu yargıcın gerekçelerini sunmuş olmaları ve Teksas Başsavcısı’nın, yasanın “ABD Birleşik Devletleri’nde 50 milyon etken kullanıcısı olan” şirketlerle sınırı olan olması sebebiyle, ” yalnızca bir dereceye kadar ortak taşıyıcı benzeri pazar gücüne haiz olan ve bu gücün onlara bir “kapatma fırsatı” verdiği kuruluşlar için geçerlidir. [disfavored] konuşmacılar.'”

Üçüncü kaygı sebebi, çoğunluğun yazılı görüşü olmadığı için Mahkeme’nin devletlere hususi platformlarda konuşmayı düzenleme çabalarını durdurmaları için net bir sinyal göndermemiş olmasıdır. Bu, daha çok devleti toplumsal medyadaki konuşmayı düzenlemek için mevzuatla ilerlemeye teşvik edebilir.

New Street Research analisti Blair Levin yatırımcılara verdiği bir notta, “Değişen teknolojinin ardındaki duygu siyasal eylemi izleyeceği yolu göstermeye devam ederken, öteki devletlerin bunu yaptığını görmek bizi şaşırtmaz” dedi.

Öteki eyaletlerde benzer bir yasa var mı?

Florida’da benzer bir toplumsal medya yasası vardır (SB 7072). Bu yasaya da federal mahkemede anayasaya aykırı olduğu sebebi öne sürülerek itiraz ediliyor. Geçen hafta, 11. ABD Dönem Temyiz Mahkemesi, davanın esası tartışılır ve karara bağlanırken yasanın yürürlüğe girmesini engellemiş olan bir ertelemeyi onayladı. Benzer yasa tasarıları, Michigan ve Georgia’nın GOP tarafınca denetim edilen yasama organlarında da tanıtıldı.

Uzmanlar, muhtemelen öteki eyaletlerin de benzer yasaları dikkate alacağını söylüyor.

Cowen Washington Araştırma Grubu analisti Paul Gallant, yatırımcılara yazdığı bir notta, “Bu sinyal göz önüne alındığında, öteki eyaletlerin Teksas benzeri yasaları çıkaracağından şüpheleniyoruz, bu da bunu manşetlerde tutacaktır.” “Ve muhafazakarların Apple/Google platformunun dağıtılmasıyla ilgili mutsuzluğu göz önüne alındığında Parler 2021’in başlarında, bazı eyalet yasalarına dahil olan uygulama mağazalarını görmek bizi şaşırtmaz.”

Apple ve Google, Capitol Hill isyanıyla ilgili kışkırtıcı paylaşımlara izin verdiği için Ocak 2021’de tutucu toplumsal medya hizmetini uygulama mağazalarından kaldırdı. Hizmetin sonunda her iki uygulama mağazasına da geri dönmesine izin verildi, sadece tutucu milletvekilleri, bu iddiaların arkasında kanıt olmamasına karşın, Büyük Teknoloji şirketlerinin muhafazakarlık karşıtı bir önyargıya haiz bulunduğunun kanıtı olarak kaldırmalara işaret etti.

Devamını oku: Parler Aylarca Devamsızlıktan Sonrasında Çevrimiçi Olarak Dönüyor: İşte Bilmeniz Gerekenler

Bu dava için bir sonraki adım nedir?

Beşinci Bölge şimdi İnternet şirketlerinin Teksas yasasına karşı tam meydan okumasını duyacak. Gallant, kararının dördüncü çeyrekte verilebileceğini söylemiş oldu. Bu mahkeme, Teksas yasasını onaylama eğiliminde bulunduğunun sinyalini çoktan verdi.

Sadece birçok uzman, Florida davasının 11. Bölge’de ve Beşinci Bölge’deki Teksas yasasında yolunu bulmasıyla, bu yasaların toplumsal medya şirketlerinin İlk Değişim haklarını ihlal edip etmediği mevzusunda iyi bir talih bulunduğunu söylüyor. ABD Yüksek Mahkemesi.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket casibom