Evrensel Değerler ve İnsan Hakları Manifestosu imzaya açıldı! 25 bin imzayla BM’ye sunulacak… – GÜNDEM

Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve son olarak Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çeken ve 25 bin imza hedefi bulunan manifesto, bu ay sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’ne sunulacak.’ yıl .10 maddeden oluşan manifestoda; “İki üniversite olarak yaşanan olaylardan yola çıkarak evrensel kavram ve fikirlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini öngördük. NL Guliyev Avrasya Milli Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi gibi; Böyle bir durumda insan hak ve özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşandığı ve tartışıldığı ortam olan üniversite camiasının sessiz kalmasının ayıp olduğunu düşündük. “Bireysel bir tepkiden ziyade kurumsal bir uzlaşı ile sesimizi duyurmak ve düşüncelerimizi bir manifesto ile ifade etmek istedik.” ifadelerine yer verildi.Üsküdar Üniversitesi ve Kazakistan Avrasya Ulusal Üniversitesi NL Gumilev, büyük düşünürler Farabi ve Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatından, eserlerinden ve mirasından ilham alarak dünyanın diğer düşünürleri, Birleşmiş Milletler (BM), UNESCO, Evrensel Beyannamesi İnsan Hakları, ortak Evrensel İnsan Değeri oluşturup Haklar Manifestosu’nu hazırlayarak imzaya açtı. Hedefi 25 BİN imza olan manifesto, bu yılın sonunda BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’ne sunulacak. Yaşayan Değerler “Yaşayan Değerler Eğitimi Programı (LVEP)” projesi kapsamında…Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel amaçları; gelecek nesilleri savaş belasından kurtarmak, temel insan haklarına, insanın onur ve değerine, erkek ve kadınların ve büyük ve küçük ulusların eşit haklarına olan inancı yeniden teyit etmek, adaletin ve yükümlülüklere uygunluğun sağlanacağı koşulları oluşturmak Antlaşmalardan ve uluslararası hukukun diğer kaynaklarından elde edilen bilgilerin korunabileceği ve daha genel olarak toplumsal ilerlemeyi ve özgürlük içinde daha iyi yaşam koşullarını teşvik etmeyi amaçlayan Manifesto’da şu ifadelere yer verildi: “Ben yaşam değerlerimin amaçları dahilinde UNESCO’nun desteklediği uluslararası “Yaşayan Değerler Eğitim Programı (LVEP)” projesi “barış”, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olmak üzere 12 başlıkla “mutluluk, dürüstlük, tevazu, işbirliği, özgürlük, sevgi”dir. ‘ ve UNESCO tarafından da tanınmıştır. BM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 1. maddesinde şöyle denmektedir: “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. “Akılları ve vicdanları var ve birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla hareket etmeleri gerekiyor” diyor. Ardından: «Yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, eşitlik hakkı, özgürlük hakkı, sağlık hakkı, sığınma hakkı, işkenceden korunma hakkı, temel ihtiyaçların karşılanması hakkı , seyahat hakkı, evlenme hakkı, mülkiyet hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile “İfade hakkı, özgür toplanma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, haklar” vurgusu var. çalışma hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, ayrıca topluma karşı görev ve sorumluluklar.”Farabi ve Hoca Ahmed Yesevi’den Fazilet…İslam’ın altın çağının önde gelen düşünürlerinden, metafizik, psikoloji ve siyaset teorilerinin yazarı, dünyanın ikinci öğretmeni, dünya çapında bir alim ve Türk dünyasının filozofu olan Ebu Nasr Muhammed el-Farabi’nin faziletleri aşağıda ele alınmaktadır. Başlıklar: ‘Etik’ ve ‘Entelektüel’. Alındığı söylenen Manifesto’da şu görüşlere yer verildi: “Ahlaki erdemler; ‘Ilımlılık, – Cesaret, – Cömertlik, – Adalet’, entelektüel erdemler; “Bilgelik, -Duygusal Zeka, -Sosyal Zeka” olarak sınıflandırılır. Dolayısıyla Farabi’ye göre ahlakın en önemli noktaları, gerçek mutluluğu bu 7 erdemin hepsine sahip olmak olarak tanımlar. Ayrıca Farabi, erdemli insanları doğası gereği özgür olarak adlandırıyor ve şöyle özetliyor: “Gezegenimiz, dünyamız ancak tüm ulusların işbirliği yapması ve mutluluğa ulaşmak için birbirlerine yardım etmesi durumunda erdemli hale gelir ve mükemmel bir evrensel devlete dönüşür.” Dünyaca ünlü ilahiyatçı, manevi rehber, din alimi, eğitimci, Türk şairi, filozof, tasavvuf tarihinin en önemli dini figürü, ilk Türk Tasavvuf Tarikatının kurucusu olan mutasavvıf şairi Seyyid Hoca Ahmed Yesevi, gibi erdemlerin önemini vurgulamaktadır. şiirlerinde bilgelik, sabır ve mükemmellik gibi değerleri vurgulayarak bunların gerçek haysiyete ve kişisel gelişime nasıl katkı sağladığını vurgulayarak insana, vatana ve ilahi olana olan sevgi ve güven erdemlerini öne çıkarmıştır.6 erdem 24 karakter gücüManifestoda, çoklu zeka kavramını bilimsel referans olarak geliştiren Howard Earl Gardner’ın, 6 erdemin altına 24 karakter gücü olarak değerleri yerleştirdiği belirtilirken, 6 erdemin altında yer alan 24 karakter gücü ise şu şekilde sıralanıyor: “Ben-Bilgelik; 1.Özgünlük, 2.Merak, 3.Öğrenmeye açıklık, 4.Açık fikirlilik, 5.Geniş bakış açısı, II-Cesaret; 6.Dürüstlük, 7.Cesaret, 8.Girişimcilik, 9.Eğlence, III-İnsanlık; 10.Merhamet, 11.Sevme ve sevilme yeteneği, 12.Sosyal zeka, IV-Adalet; 13.Adalet, 14.Liderlik, 15.Vatandaşlık, V-Orantılılık; 16.Bağışlama, 17.Tevazu, 18.Dikkat, 19.Kendini kontrol, VI-Aşkınlık; 20.Güzelliğin takdir edilmesi, 21.Şükran, 22.Umut, 23.Mizah, 24.Maneviyat.“Dünya tersine döndü ve yeniden tehlike altında.”Manifesto, insanlığın 21. yüzyılın küresel işbirliğinde yeni bir dönemin habercisi olmasını umduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Ancak ilk çeyreğin sonunda bunun gerçekleşmediğini üzülerek gördük. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, eşitsizlikler ve korkunç insan hakları ihlalleri artıyor. Temelde dünya tersine döndü ve bir kez daha tehlike altında. Tehdit küresel ölçekte ölümcül bir savaş olduğundan riskler hafife alınamaz. Çünkü çatışmalar derinleşti ve yeni tehlikeler ortaya çıktı. Nükleer silahlarla ilgili küresel kaygılar Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek seviyede. Üstelik iklim değişikliği büyük ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Öte yandan 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin kapısını açan 2025 yılı, savaş ve barış, güvenlik ve kalkınma konularında önemli bir duruşu ifade edecek bir dönüm noktası olacaktır. , hukukun üstünlüğü ve insani alanın daraltılması. En çarpıcı olanı, uluslararası toplumun kırılgan gezegenimiz için tamamen yeni, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir söylem, felsefe, mimari, jeopolitik, jeoekonomik alan ve düzen oluşturmaması durumunda ortaya çıkacak kıyamet tehdididir.”“İnsani ve toplumsal eşitsizlik” durumu küresel barışı tehdit ediyorManifesto, bu insani değerler bütününü inceledikten sonra, son yıllarda yaşanan psikopolitik olayların yarattığı ciddi “insani ve toplumsal eşitsizlik” durumunun, küresel barışa yönelik bir tehdit haline geldiğinin altını çiziyor ve şöyle diyor: “Ölmek yerine kendimize dönüyoruz. Siyasetin bize gösterdiği düşmanlar ve içimizdeki nefret, ırkçılık, sömürgecilik, ayrımcılık, ötekileştirme ve kötülük.” Sessizlik duygularına karşı çıkmanın zamanı geldi. Son 25 yılda yaşanan ve küresel barışı tehdit eden psikopolitik olayların yarattığı ciddi “insani ve toplumsal eşitsizliği” analiz ettikten sonra, siyasetin bize gösterdiği düşmanlara değil, kendimize dönmenin ve küresel barışı göz önünde bulundurmanın zamanı geldi. nefreti, ırkçılığı, sömürgeciliği, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi ve kötülüğe karşı sessizliği düşmanımız olarak görüyoruz. Ancak birlikte evrensel erdemlerimizi tanımlayabilir, geliştirebilir ve uygulayabilir, çatışmaları çözebilir, nefretin üstesinden gelebilir ve ortak evrensel değerleri savunabiliriz.” Açıklamaya yer verildi.İhmal edilen değerler hatırlandıManifestoda, “Cömert gezegenimizin ırk, renk, din, dil, mezhep, kültür ve ülke ayrımı olmaksızın daha yaşanabilir, adil, barışçıl ve sürdürülebilir olması için; “İhmal edilen değerleri” yeniden hatırlamak istediğimiz vurgulanarak şu ifadelerin altı çizildi: “İki üniversite olarak yaşanan olaylardan yola çıkarak evrensel kavram ve fikirlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini öngördük. NL Guliyev Milli Avrasya Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi olarak; Böyle bir durumda insan hak ve özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşandığı ve tartışıldığı ortam olan üniversite camiasının sesimize sessiz kalmasını ve düşüncelerimizi bir manifestoyla, kurumsal bir anlayışla dile getirmesini ayıp saydık. Bireysel bir tepkiden ziyade fikir birliğiyle hareket ediyoruz.1/ Siyasi, etnik, dini, mezhepsel ve ideolojik hırsların kör ettiği savaşlara, herhangi bir azınlık veya çoğunluk tarafından gerçekleştirilen terör ve şiddet eylemlerine kararlılıkla karşı çıkıyoruz.2/ Orantısız kullanımını şiddetle kınıyoruz. silahsız kişilerin, sivillerin ve çocukların zor kullanılarak öldürülmesi ve öldürülmesi.3/ 21. yüzyılda insanlık sorunları konuşarak çözebilecek bir gelişme düzeyine ulaştı. . İnsanlığın ilkel dogmalarla yargılanmasına şiddetle karşı çıkıyoruz.4/ Ekonomi tarihini, güzel mavi gezegenimizin herkesi tatmin edecek bir cömertlik ve berekete sahip olduğunun kanıtı olarak görüyoruz.5/ Açgözlülüğe, açgözlülüğe yol açan siyasi “Tanrı Kompleksi”ni kesinlikle reddediyoruz. doyumsuzluk, sorumsuzluk ve acımasızlık. Hiç kimse tanrısallık ve kutsallık iddiasında bulunamaz. Haklar ve fırsatlar açısından herkes eşittir.6/ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yeniden okunup özümsenmesine şiddetle ihtiyaç var.7/ Hiçbir devletin ayrıcalıkları olmamalıdır. Amaç adaletse bu çağın yöntemi özgürlükçü, katılımcı ve eşitlikçi demokrasidir. İnsanlık için çözümün “Pozitif Siyaset” olduğunu vurguluyoruz.8/ Dünyadaki tüm devletlerin eşit şekilde temsil edildiği bir “Dünya Parlamentosu” kurulmasının gerekli olduğunu öneriyoruz.9/ Sivil toplumları sivil toplumlardan ayıran en önemli şey; medeniyetsiz olan ise şiddete başvurmadan hak aramanın ve sorunları çözmenin yöntemidir. İnsanlığın vahşi döneminden miras kalan şiddet yöntemini prensipte reddediyoruz.10/ İnsan haklarını ve değerlerini dikkate alan eşitlikçi bir politika geliştirmezsek, insan türünün kendi kendini yok etme potansiyeline sahip olduğunu beyan ederiz. yukarıda bahsedilen. Sonuç olarak, insan haklarına olan inancın zayıfladığı günümüz dünyasında, iki üniversite senatosu bu manifestoyu tartışarak imzaladılar ve tüm duyarlı insanlara duyurmayı uygun gördüler. Bu bağlamda Manifestomuzu imzaya açıyoruz..” Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir