Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2024 açıklandı

Üniversite tarafından, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin 2015 yılında Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından kabul edilmesinden bu yana kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi amacıyla her yıl hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nda açıklanana göre, bu yıl; İşbirliğinin güçlendirilmesi ve finansman vurgusu yapıldı.

2015 yılında açıklanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine 2030 yılına kadar ulaşılamayacağının belirtildiği raporda, belirlenen hedeflerin yalnızca yüzde 16’sında ilerleme kaydedildiği, yüzde 84’ünde ise ilerlemenin sınırlı ya da tersine döndüğü vurgulandı.


İskandinav ülkeleri liderliğini sürdürdü

Rapora göre İskandinav ülkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri endeksinde önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da liderliğini sürdürdü.

Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi’nde Finlandiya birinci sırada yer alırken onu sırasıyla İsveç, Danimarka, Almanya ve Fransa takip etti.

BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve BRICS+ ülkeleri (Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) 2015 yılından bu yana dünya ortalamasından daha hızlı ilerleme kaydederken, yoksul ve kırılgan ülkeler ülkeler 2015’ten bu yana küresel ortalamanın üzerinde ilerleme kaydetti. Sürdürülebilir kalkınmayı başardılar. Kalkınma hedeflerine ulaşmada oldukça geride kaldıkları gözlemlenmiştir.

Türkiye 167 ülkenin yer aldığı endekste 70,5 puan alarak 72’nci sırada yer aldı.


“Küresel finans mimarisi yeniden düzenlenmeli”

Raporda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada en büyük zorluğun yatırım sorunları olduğu, özellikle düşük-orta gelirli ülkelerde altyapı, eğitim ve sağlık gibi sektörlerde temel kamu yatırımları için gerekli mali kaynakların bulunmaması ve borç yükünün olduğu vurgulanıyor. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Raporda, insanlığın temiz hava ve su gibi ulus devletlerin ötesine geçen birçok vazgeçilmez ortak mal ve hizmete ihtiyacı olduğu ve küresel finansal mimaride reform yapılması ihtiyacının daha da acil hale geldiği vurgulanıyor.

Raporda, düşük gelirli ülkeler (LIC’ler) ve düşük-orta gelirli ülkelerin (LMIC’ler) büyük ölçekli yatırımlar yapmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak ve yeni organizasyonlar oluşturmak için hızlı erişilebilir, uygun fiyatlı ve uzun vadeli sermayeye erişmeleri gerektiği belirtiliyor. gerekli fonların sağlanması, yeni küresel fonlar Finansman yöntemlerinin uygulanması (küresel vergilendirme dahil) ve kaliteli evrensel eğitime erişim gibi alanlarda küresel finansmana öncelik verilmesi gerektiği savunuldu.

Raporda ayrıca küresel finans kurumu mimarisinde reform yapmak için “resmi finansmanı artırma”, “ulusal kalkınma bankalarının performansını iyileştirme”, “kapsamlı vergi uygulamaları”, “özel sermaye piyasalarında reform” ve “mevcut borcu yeniden yapılandırma” stratejileri de öneriliyor.


Hayvansal protein tüketimi sınırlandırılmalı

Raporda, gıda ve toprak sistemlerine ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin iyileşmediği, 2030 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 600 milyon insanın açlık çekeceği ve obezite oranlarının artacağı vurgulanıyor.

Raporda, mevcut ulusal taahhütler kapsamında ilerlemenin önemli ancak yetersiz olduğu belirtiliyor ve sürdürülebilir gıda ve toprak sistemlerini desteklemek için gıda, tarım, biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı ve enerji (FABLE) konularında öneriler sunuluyor.

Raporda ayrıca, önemli ilerleme kaydedilmesi için tüm paydaşların hayvansal protein tüketimini sınırlamak için acil ve koordineli eylemlerde bulunması, verimliliği artıracak yatırımlar yapması ve ormansızlaşmayı durdurmak için kapsayıcı, sağlam ve şeffaf izleme sistemleri uygulaması gerektiği belirtiliyor.


“Sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz”

Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Naci İnci, SDSN Türkiye Ağı’nın, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözümler üretmek amacıyla 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi himayesinde kurulduğunu hatırlattı.

inci, “Bu yıl dokuzuncusu hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için küresel işbirliğinin ve yenilikçi finansman yöntemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Boğaziçi Üniversitesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumluluğu bilimsel yöntemlerle yerine getirmeye devam edeceğiz. araştırma ve akademik işbirlikleri.” Dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir