“Türk lirası cinsinden mevduatın payı yüzde 45’e çıktı”

Karahan, Uluslararası Arap Bankacılığı Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomik görünüme, Türkiye’deki para politikası ve bunun bankacılık sektörüne etkilerine, katılımcı bankacılık ve finans teknolojilerindeki son gelişmelere değindi.

Küresel sıkılaşma döngüsünün zirvesinde olduğumuzu belirten Karahan, Türkiye’de enflasyonun 2023 yılında gerilediğini ancak Merkez Bankası hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

“Giderek daha fazla merkez bankası açık enflasyon hedeflemesine bağlı kalıyor”

Gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının, büyük ölçüde para politikası geliştirme alanındaki ilerlemeler sayesinde, küresel riskleri azaltma konusunda çok daha yetenekli hale geldiklerini belirten Karahan, şöyle konuştu: “Öncelikle giderek daha fazla merkez bankası açık enflasyon hedeflerini taahhüt ediyor. Bu nedenle, Salgından sonra artan enflasyona yanıt olarak politikayı önemli ölçüde sıkılaştırdık.” “İkincisi, küresel finansal mimari ve ulusal politika çerçevelerindeki gelişmeler, sermaye akışlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenmeye yol açtı.” dedi.

“Bölgesel işbirliğimizi geliştirmeye devam etmeliyiz”

OECD’nin yakın tarihli bir raporuna göre, gelişmekte olan ülke hazinelerinin döviz cinsinden borç ihraçlarının payının 2005’te yüzde 15’ten 2022’de yüzde 4’e düştüğünü belirten Karahan, şöyle konuştu: “Bu, artmayı bıraktığımız anlamına gelmiyor. Gelişmekte olan piyasalarda finansal piyasaların dayanıklılığı.” “Örneğin ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı sınırlı kalıyor. Bu değerin artması, ulusal ekonomilerin küresel şoklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirecektir. Bölgesel iş birliğimizi geliştirmeye devam etmeliyiz.” dedi.

Türkiye’deki enflasyon beklentilerine değinen TCMB Başkanı Karahan, şunları söyledi:

“En son açıklanan nisan verilerine göre enflasyon yüzde 69,8 seviyesindeydi ve baz etkisi nedeniyle enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 civarına gelmesini bekliyoruz. Cari işlemler dengesinde ve döviz rezervlerinde iyileşmeler Haziran ayından itibaren yurt içi talepte yavaşlama ve Türk lirası cinsinden finansal varlıklara yönelik tercihin arttığına dair işaretler görüyoruz. Düşüş kısmen yaz aylarındaki baz etkisinden kaynaklansa da kalıcı olacak. Aylık enflasyondaki ana eğilim iyileşmeye devam ederken, yıllık enflasyon tahminimiz 2024 sonu için %38, 2025 için %14 ve 2024 sonu için %9. 2026. Önümüzdeki dönemde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş gözleniyor ve enflasyon beklentileri bizim tahmin aralığımıza yaklaşmıyor. “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası sıkılaştırılacaktır.”

“Yabancı yatırımcıların Türk bankacılık sektörü borçlanma araçlarına olan iştahının arttığını gözlemliyoruz.”

Fatih Karahan, TCMB’nin sağlam para politikasının iç talebin dengelenmesi, Türk lirasının reel olarak değerlenmesi ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle aylık enflasyonun ana eğilimini azaltacağını söyledi.

Türkiye’de enflasyonun düşmesinden en çok yararlanacak kesimlerin başında bankacılık sektörünün geleceğini vurgulayan Karahan, şöyle konuştu: “Fiyat istikrarının sağlanması ve Türk lirasına olan güvenin artması, borçların düşük olması ciddi bir büyüme alanının açılması anlamına geliyor. Bankacılık sektörü için.” dedi.

Türk bankacılık sektörünün şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurgulayan Karahan, bu dayanıklılığın 2001 krizine kadar dayandığını, küresel kriz sonrası dönemde ise daha da güçlendiğini söyledi.

Karahan, 2024 Mart sonu itibarıyla bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 25 trilyon lirayı (yaklaşık 804 milyar dolar) aştığını belirterek, şöyle konuştu: “Kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 50 seviyesinde. Aktif kalitesi yüksek Takip kredisi oranı ise Mart 2024’te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 1,5 oldu.” “Son dönemdeki faiz artışları ve enflasyonla mücadeleye yönelik küresel güvenin artması, dış finansmana yönelik görünümü de iyileştirdi. Politika normalleşmesinin etkisiyle Türk bankacılık sektöründe yabancı yatırımcıların borçlanma araçlarına olan iştahının arttığını görüyoruz. ve Türkiye’nin risk priminin düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

“Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü güçlü kârlılığını sürdürüyor”

TCMB Başkanı Karahan, Mart 2024 itibarıyla toplam mevduatın toplam pasiflerin yüzde 66’sını oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Son verilerimize göre Türk lirası cinsinden mevduatın payı Ağustos 2023’teki en düşük seviye olan %31’den %45’e yükseldi. Ayrıca, yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörünün güçlü kârlılığını sürdürmesi bankaların çekirdeğini destekliyor. faiz oranlarına rağmen sermaye “Fonlama döngüsü boyunca karlılık bir miktar azalmış olsa da, sektör özsermaye ve aktif getirisi açısından güçlü kalmayı sürdürüyor.”

Sektörün hiçbir zaman küresel finans piyasalarına erişimde ciddi sorunlar yaşamadığını belirten Karahan, bu dayanıklılığın kısmen kredi verenlerin, borçlanma araçlarının ve vade yapılarının çeşitliliğinden kaynaklandığının altını çizdi.

Fatih Karahan şunları kaydetti:

“Son dönemde yaşanan boğa döngüsü ve enflasyonla mücadelemize yönelik artan küresel güven, dış finansmana yönelik görünümü de iyileştirdi. Ayrıca politika normalleşmesinin ve düşüş eğiliminin etkisiyle Türk bankacılık sektörüne yönelik yabancı yatırımcı iştahının da arttığını görüyoruz. Türkiye’nin risk primi geçen yılın eylül ayından bu yana yaklaşık 13,8 milyar dolara ulaşırken, bu yılın başından bu yana toplam eurobond ihraçları 7,8 milyon dolara ulaştı. milyarlarca dolara ulaştı.”

“Bankalar sendikasyon kredilerini sübvansiyonlu koşullarla yeniliyor”

Fatih Karahan, bankaların sendikasyon kredilerini uygun şartlarda yenilediklerini bildirdi.

Karahan, şöyle konuştu: “Para politikası yaklaşımımız bankacılık sektörünün büyümesini desteklemeye devam edecek. Şu ana kadar parasal sıkılaştırmayı tamamlayıcı nitelikte makro ihtiyati düzenlemeleri yeniden düzenledik. Bu düzenlemeler Türk lirası likiditeyi sterilize etmeye, Türk lirası mevduata geçişi desteklemeye ve engellemeye hizmet ediyor. Aşırı kredi büyümesi” dedi.

Ancak geçiş aşamasında olduğunu söyleyen Karahan, makro ihtiyati düzenlemelerin yıkıcı niteliği nedeniyle bankalara getirdiği maliyetlerin farkında olduğunu vurguladı. Karahan, şöyle konuştu: “Bu nedenle makro ihtiyati politika çerçevesinin basitleştirilmesinin yanı sıra politika faizlerinin artırılmasının da ileriye dönük bir politika hedefi olacağını açıkça ifade ettik. Türk lirası tahvil piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve piyasa işleyişi.” dedi.

“Türkiye’de katılımcı finansmanın pazar payı artıyor”

İslami finans ve finans teknolojilerindeki son gelişmelere değinen Merkez Bankası Başkanı Karahan, şunları söyledi: “Türkiye’de katılımcı finansmanın pazar payı artıyor ve Mart 2024 itibarıyla yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor. Büyümek Aslında, İslami Finansal Hizmetler Kurulu’nun (IFSB) son verilerine göre Türkiye, küresel faizsiz bankacılık varlıklarının yalnızca %2,8’ini elinde tutuyor; piyasanın yakın zamanda açıklanan IFSB raporuna göre ise 2024 yılı sonuna kadar 3,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.” dedi.

Katılımcı finansmanın büyümesinin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Karahan, gelecekte finansal istikrarı desteklemek için Türk lirası finansal varlıkların çeşitlendirilmesi ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesinin temel hedef olduğunu kaydetti.

Karahan, İslami finansın dünya genelinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Bunun Türk bankalarının ve şirketlerinin erişebileceği bir pazar olmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla katılım bankalarının daha da büyümesine olanak sağlayacak gerekli finansal ve düzenleyici altyapının oluşturulmasını, örneğin mevzuatlarımızı özel olarak uyarlayarak desteklemeye devam ediyoruz. Katılım finans kuruluşları için katılım bankaları ile konvansiyonel bankalar arasında eşit şartlar yaratıyoruz.” “Katılımcı bankalarla daha iyi uyum sağlamak amacıyla finansal mimaride ince ayar yapmak için diğer düzenleyici kurumlara teknik yardım ve destek sağlıyoruz.”

Finansal teknolojilerin ödeme sistemleri ve finansal istikrar açısından oluşturduğu risklerin farkında olduğunu belirten Karahan, gelecekte de düzenleyici bir kurum olarak finansal teknolojileri takip etmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Finans sektörünün yenilikçi ve her türlü yeniliği benimsemeye hazır olduğunu vurgulayan Karahan, bunun düzenleyici kurumların da güvenlik önlemleri oluştururken benzer bir yaklaşım sergilemesi gerektiği anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir